source

7 COMMENTS

  1. Izumin bình luận phải không nhỉ, nghe quen quá. Còn bọn khẩu nghiệp ngu xem free đ*o mất tiền mà ý kiến cc* gì BLV, tưởng tụi mày hay à

  2. E ns thật chứ trình e bạc đoàn nhưq sét về độ fam lính vs tính đam của trụ thì mấy a này chẳq hơn e là mấy😁😁

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here